Yleiset sopimusehdot

Kometos Oy myy tuotteita ja palveluita yrityksille, yhteisöille ja  täysi-ikäisille yksityishenkilöille (joista jäljempänä käytetään nimitystä kuluttaja). Kometos Oy ei myy tuotteita ja palveluita alle 18-vuotiaille.

Hyödykkeitä myydään yrityksille ja organisaatioille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Viroon määritellyillä erityisehdoilla.

Kometos Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n (SSML) Reilun Pelin Sääntöjä ja Sähköisen Kaupankäynnin Sääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja.

Kometos Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Kometos Oy:n kotisivuilla osiossa sopimusehdot

Poikkeuksena laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Kometos Oy:n yhteystiedot löytyvät täydellisinä Kometos Oyn kotisivuilta osiosta yhteystiedot.

Kometos Oy:n ylläpitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Kometos Oy:n järjestelmään. kometos Oy:n vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan perumiseen, ja kauppahinnan mahdolliseen palauttamiseen.

Kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemiä kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä lakeja. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä kuluttajansuojalaissa on määrätty.

Asiakaan on reklamoidessaan tavaran virheestä tai palauttaessaan tuotteen esitettävä ostotodistus, kuitti tai muutoin todistettavasti osoitettava, että kyseinen tuote on ostettu Kometos Oy:stä asiakkaan esittämänä ajankohtana. Kometos Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Hinnat ja tuotteet

Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu.

Kometos Oy:n toimitustavoista löydät lisää tietoa Kometos Oy:n sivuilta kohdasta Toimitusehdot . Toimituskulut vaihtelevat toimitustapojen mukaan ja ovat nähtävissä tilausta tehtäessä.

Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyä Kometos Oy:ssä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Hinnan laskiessa toimitamme tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.

Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä,  tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Kometos Oy myy ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita myös kuluttajille, mutta tuotteet toimitetaan samoilla yrityskauppaehdoilla. Tuotteiden asentaminen, käyttöönotto ja käyttäminen vaativat oman alansa ammattiosaamista. Kaikki erillisenä myytävät tietokonekomponentit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja tuotteita. Muut tuotteet ovat hinnastossa erikseen merkittynä.

Tuotteiden ikärajoja noudatetaan niin kuin laissa on määrätty. K-18-tuotteiden tilaaminen vaatii syntymäajan luovuttamista Kometos Oy:lle.

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisina kuin ne ovat. Tässä tarkoitetaan käytettyjen alennustuotteiden kauppaa. (Kuluttajansuojalaki, 5. Luku, 14§)